Onsdag, 20 Marts 2019

Vores syn på psykisk lidelse, formål og aktiviteter

Recovery-perspektivet

PsykoVision er oprettet, fordi vi ønsker at medvirke til at udvikle en bredere tilgang til de psykiatriske problemstillinger i bestræbelsen på at skabe optimale betingelser for recovery.

Udgangspunktet for dette arbejde er recoveryperspektivet, der med sit fokus på brugerinddragelse og mulighed for menneskelig udvikling, indeholder et stort potentiale både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Omdrejningspunktet i disse aktiviteter bygger primært på en interesse for de problemstillinger, som borgeren selv er med til at definere og løse. Det er denne arbejdsform, som indeholder den største brugertilfredsstillelse og det bedste udviklingspontiale.

Vi betragter psykisk lidelse som et resultat af uløste krisereaktioner i personens liv og symptomer som mestringsstrategier, der ubevidst tages i brug for at "overleve" psykisk. Nogle symptomer kan på trods af deres umiddelbare psykiske forsvarsværdi være invaliderende i forhold til en selv og i forhold til andre og må derfor afhjælpes gennem en alsidig indsats (der bl.a. kan have medicinen som et vigtigt element blandt mange andre).
Dette perspektiv på psykisk lidelse har fokus symptomer/problemer, ikke udelukkende med henblik på at fjerne dem, men i lige så høj grad for at sætte den sindslidende i stand til at takle sine symptomer, så de er til at leve med. I denne tilgang ligger der en tolerance, idet målet ikke er at skabe "normale" mennesker (hvad det så er!), men at sætte personen i stand til at leve med de symptomer han eller hun har, samtidig med at man søger at afhjælpe eller takle de mest generende og invaliderende af dem. Dermed sygelig-gør man ikke de symptomer, der er uproblematiske eller som kan være direkte gode og anvendelige som fx positive stemmer.
Denne tilgang til psykisk lidelse fokuserer ikke så meget på diagnoser, der ses som forsimplinger - der ydermere indeholder et stigmatiserings aspekt - der kan give yderligere problemer. Fokuset er på processen frem i livet, så personen får bedre mulighed for at vælge det "gode liv" (defineret af ham eller hende selv).

Vi mener, at formålet med den psykiatriske indsats først og fremmest må handle om at hjælpe den sindslidende med at udvikle strategier til at mestre de problematiske symptomer. Ved at lære at takle sine symptomer og/eller få indsigt i nogle af de forhold der ligger til grund, har personen mulighed for at vokse sig ud af den psykiske lidende tilstand. Elementer som medinddragelse, livshistorien, andre mennesker, håb, tro og det at skabe mening er helt centrale i denne bestræbelse.

Dette perspektiv og dens forløbige resultater har overbevist os om vigtigheden af udbredelsen af denne viden, og det er derfor PsykoVisions mål at trække på de pionerer nationalt og internationalt, der arbejder indenfor dette perspektiv - med henblik på udbredelse i Danmark.

Vi har målrettet vores aktiviteter, så de både sigter imod psykiatribrugere, professionelle og pårørende. Dette valg er truffet ud fra den overbevisning, at man bedst udvikler sig sammen i et ligeværdigt forhold, hvor alle har en fælles viden - udover de individuelle kompetencer man naturligt besidder.

Vores aktiviteter
Der har været en stor interesse for de konferencer Psykovision har holdt - læs mere. Nu er der flere steder en grundlæggende viden og en efterspørgsel efter muligheder for at kunne implementere det i praksis. Vi har derfor som løbende indsatsområde at oversætte og udgive bøger der skaber mulighed for at anvende perspektivet i det daglige arbejde. På nuværende tidspunkt foreligger seks teori/arbejdsbøger indenfor områderne recovery, psykose/stemmehåndtering og selvskadende adfærd - læs mere. Udover konferencer og bøger bestræber vi os på at formidle undervisning indenfor området. Her samarbejder vi med forskellige mennesker med erfaringer fra arbejdet med recoveryprocesser - både teoretisk og praktisk.

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761