Tirsdag, 23 April 2019

Anne Klinte

Anne Klinte

Jeg er medstifter af Psykovision. I de seneste 28 år har jeg arbejdet med psykiatriske problemstillinger som psykiatrisk sygeplejerske, leder og sociolog.

Mine arbejdssteder har været åbne og lukkede psykiatriske afdelinger, børnepsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. De seneste 11 år har jeg arbejdet som selvstændig i PsykoVision.

Gennem mit senere sociologiske uddannelsesforløb har recovery samt psykiatriens udvikling været omdrejningspunktet for mine undersøgelser og rapporter/speciale.

 

Mine aktuelle aktiviteter

Jeg beskæftiger mig i øjeblikket med udviklingen og organiseringen af PsykoVision.

Jeg udvikler og organiserer PsykoVisions individuelt skræddersyede recovery-forløb for mennesker med psykiske problemer. Mennesker der ønsker hjælp til at overvinde deres psykiske problemer, og hjælp til at skabe et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Jeg har individuelle samtaleforløb med mennesker med problematiske stemmer, selvskade, spiseforstyrrelser, generende paranoia og andre psykiske problemstillinger.

Jeg underviser og superviserer pårørende i forståelsen af mennesker med psykiske problemer og giver sparring til, hvordan de bedst kan agere, så de støtter op om deres pårørendes recovery-proces. Derudover har jeg lang erfaring med det psykatriske system og kan rådgive om, hvordan man som pårørende bliver inddraget og taget alvorligt.

Jeg underviser på de mellemlange uddannelser og i de psykiatriske institutioner primært indenfor områderne recovery og stemmehøring.

Jeg arrangerer konferencer indenfor recoveryperspektivet.

Bestyrer Forlaget PsykoVision.

 Jeg har også:

Jeg superviseret personalegrupper. 

Jeg anmeldt bøger med relevans for psykiatrien.

 

Til mennesker med psykiske problemer som ønsker at flytte fra institution til egen bolig:

PsykoVisions recovery-forløb er et tilbud for borgere med psykiske problemer, som ønsker hjælp til at leve i egen lejlighed og til at komme sig (recovery). Tilbuddet sigter på at understøtte brugernes individuelle udviklingsprocesser gennem løbende undervisning, aktivering og relationsarbejde.
Målsætning: at brugerne kommer sig over deres psykisk lidelse eller får deres symptomer så meget under kontrol, at de bliver i stand til at skabe deres eget 'gode liv'.

 Arbejdet med stemmer
Mit arbejde med stemmehørere bygger på den hollandske psykiatri-professor Marius Romme og Doktor Sandra Eschers forskning og praksis om stemmehøring. Mere uddybende beskrivelse under vores syn på stemmehøring.

Mulighed for at arbejde med sine stemmer
Jeg har individuelle udviklings- og mestringssamtaler med stemmehørere. Denne samtaleform tager udgangspunkt i personens oplevelse af egne problemer. Processen er centreret omkring samarbejdet med at skabe en forståelse, så stemmehøreren får en bedre indsigt i sine psykiske problemer og samtidig nogle nye handlemåder. Derved vil stemmernes indhold og udtryk kunne ændres, så stemmehøreren bliver i stand til at generobre pladsen i sit eget liv.

 Supervision - fagpersonlig udvikling
Når mennesker arbejder med mennesker, har de personlige reaktioner stor betydning for kvaliteten i fagligheden. Supervision er et redskab, som øger opmærksomheden på hvordan den enkeltes følelser, forestillinger og vaner påvirker det faglige arbejde.
Supervision kan bruges til:
at løse specifikke faglige problemer
at skabe forandringer i dit arbejdsliv
at forbedre kvaliteten af det faglige arbejde
at forebygge problemer som udbrændthed
at øge glæden ved og oplevelsen af mening med arbejdet
Supervisionen er overordnet en struktureret samtale, der tager udgangspunkt i en problematik som supervisanten har. Samtalen tager udgangspunkt i de personlige reaktioner på de faglige problemstillinger. 

Supervisorens rolle er ikke at komme med løsninger til problemerne, men at hjælpe supervisanden med at skaffe sig et præcist, detaljeret og konkret billede af problemets forskellige aspekter. 

Supervision er et udviklingsværktøj og kan anvendes til alle grupper, der har samarbejdsrelationer.

Jeg superviserer ud fra recoveryperspektivet/recoveryforskningen som fundamentet.


Andres vurdering af mit arbejde

I forbindelse med udarbejdelse af statusbeskrivelser for to af de borgere som har et skræddersyet recovery-forløb hos PsykoVision, bad jeg dem om at beskrive hvordan de oplever den støtte de får. 

Borger 1:

”Da jeg startede hos dig, var jeg rigtig træt af, hvad jeg følte som konstante svigt fra de professionelle, som burde hjælpe mig. Lige præcis det punkt har betydet virkelig meget for mig, at du er blevet ved min side, og ikke pludselig har sagt op eller er blevet skiftet ud. Du har holdt hvad du lovede, og det har gjort, at jeg kunne stole på dig, og har haft lyst til at åbne op og bruge din hjælp.
Jeg har så ofte fået at vide, at nu skulle jeg passe på, fordi det før er gået galt, og du er en af de første der har støttet mig i, bare at give det et forsøg. På den måde har jeg fået prøvet en masse nye ting, som jeg måske ikke havde turde springe ud i lige foreløbig. Jeg har fået kendskab til en anden måde at se og tackle livet på – en mere afslappet og positiv tilgang. Jeg har fortalt mine forældre om det, og jeg kan se, at især min mor øver sig i, at være mere bekræftende, og det er da fantastisk.

Du fik hurtigt sporet dig ind på mig, og jeg glemmer aldrig, da jeg en dag var lang tid om at svare, fordi jeg havde det rigtig skidt og du efter et par beskeder skrev en lang besked, hvor du havde gennemskuet hvad der foregik i hovedet på mig. Vores tætte relation gjorde, at du kender mig ud og ind.
Det var også vigtigt for mig, at du aldrig gik i panik, når jeg gjorde. Hvis jeg ringede med selvmordstanker, bevarede du roen og snakkede med mig, indtil jeg faldt til ro. Det kunne ske på alle tider af døgnet, og jeg havde generelt rigtig meget glæde af, at vi kunne snakke og ses efter behov, og at jeg ikke var nødt til at gemme på mine følelser indtil et bestemt tidspunkt på ugen.

I løbet af vores forløb gav du mig mulighed for at udvikle mig på mange forskellige måder. Du har hjulpet mig med alt lige fra at finde lektiehjælp, motionsløb med din familie og til at støtte mig i at rejse til udlandet. Da jeg ikke havde ret mange veninder, arrangerede du, at jeg kunne ses med Katrine – og endnu bedre, at jeg nogle år senere selv fik lov at tage Katrines rolle som ”mentor”, da du fik en ny ung ind. Det satte min egen udvikling i perspektiv og fik mig til at føle, at jeg også havde noget at byde på.
Da vi lærte hinanden at kende havde jeg ingen afgangseksamen og nu er jeg snart student. Du har hjulpet mig med at lære mig selv rigtig godt at kende, så jeg nemmere kan forstå, hvorfor jeg har det svært og hvordan jeg skal håndtere det. Du har været en af de mest stabile støtter i mit liv og du har altid formået at være glad og stolt på mine vegne, når jeg ikke selv kunne.”

Borger 2:

 “Anne har siden jeg mødte hende første gang, vist mig et håb, jeg før ikke kunne se. Anne har forståelsen af ting, jeg ikke selv kan forstå, og hun ved endnu mere om min stemmer/hallucinationer end mig selv.
Anne gir aldrig op, en ting jeg virkelig beundrer. De tider jeg selv havde givet op, har hun stået der, med endnu et lille håb, og på en eller anden måde fået mig op igen. Jeg har tit haft stort behov for Annes viljestyrke, og hendes ægte tro og håb på at jeg kan får det betydeligt bedre end jeg har/har haft.
Anne arbejder med bl.a. mine stemmer. Jeg har aldrig oplevet en person som kan gå ind i mit hoved skabe så meget kaos og smerte, men dog alligevel gå ud og skaber så meget ro, og mening. Har haft store problemer med at involvere mennesker i mit liv og endnu større ved stole på dem. Jeg stoler på Anne, og ved ærligt ikke om jeg ville kunne komme meget længere uden den ene person der forstår, hvad der foregår i mit hoved.
Anne har også været meget nødvendig i akutte situationer, for både jeg og min kæreste. Mange folk mener, at når du er langt nede er en indlæggelse er det bedste, men Anne var hos mig, og jeg sidder her stadig.”

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761