Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Førstehjælp ved psykoser

Førstehjælp ved psykoser

Bogen er skforstehjelpvedpsykoserrevet af Mike Smith i samarbejde med Ron Coleman og John Good. Den henvender sig til medarbejdere, pårørende og mennesker med psykotiske oplevelser. Bogen gennemgår en lang række mestringstrategier, som har hjulpet mange mennesker med at håndtere stemmehøring, problematiske overbevisninger og psykiske kriser.
Spændende fra simple afledningsteknikker til at gå i dialog med sine indre stemmer. Erfaringer har tydeligt vist, at man kan lære fra andres mestringsstrategier, og dermed "skyde genvej" i sin egen recoveryproces. Denne førstehjælpsbog har fokus på at hjælpe personen til at forholde sig til det aktuelle problem, f.eks. at vedkommende er bange, magtesløs eller føler sig ude af kontrol.
Psykiatrien sigter ofte på at stille en diagnose og derpå at behandle en sygdom.


Denne tilgang har oftest en langtidstilgang til behandlingen, og glemmer derfor at forholde sig direkte til de aktuelle problemer. Bogen er derfor et væsentligt supplement for alle der lever med psykoser eller som hjælper psykotiske mennesker.
Mike Smith har lang klinisk erfaring og er en flittig forsker med et stort fagligt netværk.
I bogen har han samlet en lang række metoder og råd som han har set ofte virker, hvilket har gjort bogen til en bestseller i England.

 

 

Reaktion på bogen:
Peter: "Jeg glæder mig til at genlæse bogen. Jeg kunne dog godt have brugt den for 30 år siden. Jeg er ophørt med at høre stemmer ved hjælp af bogens retningslinier for ca. et år siden.

Antal sider: 101

Pris: kr. 189,- + porto

Offentlige institutioner: Husk at opgive EAN-nummer og organisationens navn.

BESTIL BOGEN

Bogens Titel*
Indtast bogens titel!
Antal bøger*
Hvor mange bøger ønsker du at bestille?
Institutionens navn
Invalid Input
EAN-nummer
Invalid Input
Navn*
Indtast dit navn!
Adresse*
Indtast din adresse!
Postnr.*
Indtast postnummeret!
By*
Invalid Input
Tlf.:
Invalid Input
E-mail*
Indtast din e-mailadresse!
*

Du glemte noget!

 


Anmeldelse af Førstehjælp ved psykoser
af PsykInfo Århus:

Smith, Mike
Førstehjælp ved psykoser - en vej til recovery.
Forlaget PsykoVision, 2004. 94 sider

 

"Førstehjælp ved psykoser - en vej til recovery" er titlen på denne lille håndbog for professionelle, pårørende og mennesker, der lider af psykotiske oplevelser.
Bogen fokuserer i høj grad på, at det er personens lidelser, der er selve problemet og tilbyder en lang række både kortsigtede og langsigtede mestrings- og problemløsningsstrategier. Det er en førstehjælpsbog for personer, der er bange og magtesløse eller har oplevelsen af manglende kontrol. Bogen beskæftiger sig med en række områder inden for det at høre stemmer.
Mike Smith slår fast, at det at høre stemmer ikke i sig selv er en sygdom, og at mange mennesker, der ikke har en psykiatrisk diagnose, også hører stemmer. Det er heller ikke det at høre stemmerne, der er problemet, men selve forholdet til stemmerne, om de skræmmer eller dominerer, om de invaderer og invaliderer personen og resulterer i, at personen er ude af stand til at fungere i samfundet. At det bliver til sygdom, er altså et spørgsmål om selve det at høre stemmer.

Forfatteren gør det klart, at det er forholdet til stemmerne, der er afgørende for, hvordan personen fungerer, og angiver, at det er væsentligt at identificere de virkelige problemer, der ligger til grund for stemmehøringen.

Bogen beskæftiger sig ligeledes med, hvorfor mennesker hører stemmer, og en ny forståelse gennem forskellige bevidsthedsteorier, politiske teorier, medicinske teorier, psykologiske teorier og multiagent (mange faktorer) får læseren til at forstå, hvor komplekst stemmehøring er.

Forfatteren fremkommer ligeledes med forslag til mestringsstrategier for stemmehøreren samt råd og vejledning til de pårørende og det professionelle netværk.
Der er således foreslået nogle kortsigtede afledningsstrategier, såsom:

 • mobiltelefontricket
 • interesser (noget der fanger opmærksomheden)
 • Play Station tricket
 • samtidig verbalisering samt at stoppe og navngive (ud fra forskning der indikerer, at når folk hører stemmer, laver de meget små bevægelser med stemmebåndet, munden og tungen, så bruges stemmebåndet f.eks. til at læse højt af en bog, er det optaget af dette, hvilket kan medvirke til at minimere lydstyrke og intensitet af stemmerne).
 • udvanding af stemmerne
 • tankestop
 • brug af øreprop
 • afslapning, herunder selvforkælelse, karbad, massage, etc.
 • motion

Forfatteren gør her opmærksom på, at det er vigtigt at finde nogle fysiske metoder eller øvelser, der sætter energiniveauet op, idet stemmehørere har et stærkt nedsat energiniveau.
Herefter omtales flere langsigtede strategier som:

 • at svare stemmerne igen
 • at føre dagbog
 • at undersøge om stemmerne taler sandt
 • at afsætte en fast tid til stemmerne

Desuden foreslås stress- og angsthåndtering, hvor det anbefales at lave en stressprofil, hvor man får råd og vejledning i, hvordan man kan håndtere stemmerne og stress/angstniveauet. Et af værktøjerne er et spørgeskema, ud fra hvilket der kan laves en stemmeprofil, der udreder, hvem stemmerne er, og hvordan de påvirker personen.

Mike Smith berører så tabubelagte emner som åndelighed, spiritualitet og religion, og gør det på en sådan måde, at det bliver en naturlig del af bogen, og for nogen, - det at høre stemmer.
For mig virker det både befriende og lovende at holismens vinkel er med.

Der er en meget væsentlig gennemgang af brug af medicin og stoffer; det være sig både lovlige og ulovlige. Arbejder man inden for feltet, eller er man pårørende, kender man til de konflikter, der er forbundet hermed, og tager gerne imod al den vejledning, man kan få.
Bogen slutter da også med at henvende sig til de personer, der forsøger at hjælpe, og giver såvel værktøjer til hjælp i det daglige arbejde, som stof til refleksion og nytænkning

Det er en lille bog på 94 sider, den er let læselig, men kræver megen eftertanke og refleksion, specielt fordi den får en til at tænke i nye og anderledes baner.
Bogen indeholder en masse henvisninger til andre forfattere og værker, hvilket umiddelbart kan virke lidt uoverskueligt, men kendskab til disse er ikke en forudsætning for at få glæde af bogen. Den kan udmærket stå alene.
Jeg mener bogen er et "must" for enhver, der er pårørende eller arbejder professionelt med stemmehørere, ligesom mange af stemmehørerne vil kunne drage nytte af den.

Anne Krüger

Terapeut

 


Anmeldelse fra PsykInfo Århus:

Smith, Mike
Førstehjælp ved psykoser - en vej til recovery
Forlaget PsykoVision, 2004. 94 sider

Forfatteren til bogen, den engelske Mike Smith, har adskillige bøger bag sig, han er prisbelønnet som Årets Sygeplejerske, han er Bachelor of Science og Master of Arts i England, og han er påskønnet for sin fremgangsrige udvikling af den psykiatriske praksis, bl.a. som tv- og radiovært på psykiatriprogrammer.
Mike Smith tilbyder i sin bog førstehjælp til mestring af problemområder, som mennesker måtte have. Det kan fx være stemmehøring, syner, negative symptomer og vrangforestillinger. Sidstnævnte kaldes her i bogen "problematiske overbevisninger", og symptomerne opfattes som mangler, der påvirker den daglige funktionsmåde. Førstehjælp er altid kortsigtet, men det øger chancen for at søge anden, langsigtet hjælp i form af effektive teknikker. Begge me-stringsstrategier er medtaget, så stemmehøreren/den sindslidende kan forholde sig til at få mere kontrol over sit liv.

Stemmehøreren får nogle grundregler via overskuelige checklister i bogen og kan således udvikle en stemmeprofil til bedre forståelse af stemmerne, hvordan de virker, og til forståelse af de problematiske overbevisninger, som stemmehøreren har. Samtidig gives hjælperen mulighed for at se, hvad det virkelige problem er, hvordan det løses, og hvornår stemmehøreren har mest brug for hjælp. For som forfatteren anfører, ændres profilen over tid, og da stemmehøreren har adskillige stemmer og overbevisninger, er det som regel kun én eller to af dem, der er problematiske.
Som langsigtede strategier nævnes bl.a. at svare stemmerne igen, føre dagbog, strukturering af tid, udarbejde stressprofil, identificering af udløsende faktorer og tankekonstruktion visualiseret af et (vist) rutediagram med nedskrivning af den lidendes livshistorie, der aldrig bliver helt færdig. Disse langsigtede strategier kræver tillidsforhold mellem personen, der lider under overbevisningerne, og hjælperen, og de kan derfor ifølge forfatteren strengt taget ikke kaldes for førstehjælp.

Der er gode eksempler på brugbare spørgsmål, der kan stilles med henblik på dialog med den sindslidende. Der lægges fra forfatterens side vægt på, at personens egen forklaring af stemmehøring og problematiske overbevisninger skal behandles med respekt. Stemmerne kan være forstyrrende og pinefulde, idet de kan være personlige og tale om forhold, som man er meget følsom overfor.
Det at høre forstyrrende stemmer bliver almindeligvis straks og fejlagtigt forbundet med diagnosen skizofreni. Fejlagtigt, som forfatteren anfører, fordi mange andre mennesker hører stemmer. Mellem 3 % og 30 % af befolkningen, afhængig af hvilke forskningsresultater, man læser og af, hvordan det at høre stemmer defineres. Så det at høre stemmer er måske normalt, behageligt og opløftende for langt flere mennesker, end dem, der er diagnosticeret med lidelsen skizofreni, som er ca. 1,5 % af befolkningen. Andre mennesker med psykiske sygdomme hører stemmer, heriblandt mennesker med bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelser, depression, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), paranoid psykose med vrangforestillinger og dissociative tilstande eller forstyrrelser.

Forfatteren omtaler i korte vendinger de medicinske teorier og henviser til opfølgende litteratur, som han i øvrigt gør ved afslutningen af hvert afsnit med den gode begrundelse, at man så selv kan søge yderligere uddybelse og til videre studier.

Stemmehøring er i sig selv ikke er en sygdom. Der er langt flere mennesker, der hører stemmer, og som aldrig bliver syge, end der er mennesker, der hører stemmer, og som ser sig selv som syge. Det er et spørgsmål om funktionsniveau. Den forskel har forfatteren udforsket mellem de to grupper af stemmehørere - patienter og ikke-patienter og illustreret overskueligt.
Brug af medicin omtales flere steder i bogen, og der vises en handy medicinoptegnelsestabel til medicininfo. Alternative, især ulovlige stoffer, er også medtaget med vægt på, at de kan have en katastrofal effekt på stemmehørere. Interessant er det indblik, man får omkring religion, og at der gennem historien har været mange betydelige ledere og tænkere, der har hørt stemmer og har været udfordret og styrket af dem, her bliver bl.a. nævnt Sokrates og Gandhi. Mange kunstnere har både været inspireret og plaget af stemmer og videregivet poesi, der måske over alt andet kan ses som den mest sensitive måde til at beskrive stemmerne og de følelser, som de fremkalder.

Alt i alt en lille god håndbog, fint oversat af Christian Huitfeldt, for professionelle, pårørende, studerende samt patienter der lider af psykotiske oplevelser. Lidt forvirrende, at der jongleres mellem direkte tale til den sindslidende og hjælperen, og at der ikke er nummererede afsnit.

Kirsten Sefland
Konsulent