Warning: Undefined variable $scssVars in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/www/psykovision.dk/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Eva Hansen

Eva Hansen

Eva arbejder som konsulent for PsykoVision, hvor hendes primære opgave er at formidle viden om hvordan vi kan forstå og hjælpe mennesker der lider af svære sindslidelser og hjælpe organisationer med at understøtte implementering og forankring af en recovery-orienteret praksis i organisationen og på tværs af sektorer.

Eva har selv erfaring med psykisk sygdom (diagnoser: skizofreni og anoreksi) og erfaring med egen recoveryproces. Hun ser psykisk sygdom som symptomer og reaktioner på bagvedliggende problemer og symptomer som en måde at håndtere disse på. Hun ser recovery som en måde at lære ikke kun at håndtere symptomerne, men også de bagvedliggende problemer. Recovery er for hende en menneskelig udviklingsproces, hvor man udvikler sig som menneske og bliver sig selv bevidst og bevidst aktivt forholder sig til sine symptomer, tanker, følelser, adfærd og reaktioner samt sine mål, ønsker og behov med henblik på at frigøre sig og blive sat fri til at kunne leve et liv i fri udfoldelse, vækst og trivsel.

Eva har professionel erfaring med at understøtte brugere i deres recoveryproces som recovery mentor/peermedarbejder indenfor  hospitalspsykiatrien, distriktssykiatrien, retspsykiatrien og socialpsykiatrien samt i civilsamfundet.

Eva er desuden kandidat i filosofi og økonomi.

Eva har et unikt mix af personlig erfaring, solid faglighed og bred praksiserfaring, der gør hende i stand til at arbejde samskabende på tværs af alle niveauer

Eva underviser bl.a. i:

1) Hvad er recovery, hvordan skal man forstå symptomerne og giver redskaber til at håndtere symptomerne og de bagvedliggende problemer

2) Hvordan kan man understøtte den enkeltes recoveryproces på praksisniveau såvel som på organisations-­ og ledelsesniveau og giver redskaber til dette.