Gitte Abrahamsen

Gitte

Gitte er ansat som fast konsulent hos PsykoVision, hvor hun hjælper borgere med individuelle udviklingsprocesser.

Gitte har en bachelor i Idræt og en kandidatgrad i Humanfysiologi, og hun er uddannet yoga- og meditationsunderviser. Hendes udgangspunkt er, at hjælpe borgeren i samspillet mellem bevægelse, samtale og meditation.
Gitte arbejder med personlig træning, hvor hun har fokus på udendørsaktiviteter og på at inddrage naturen i træningen. Og med èn-til-en sessioner med afspænding, massage m.v.

Ud fra en individbaseret tilgang arbejder Gitte med et skarpt øje for at møde den enkelte, hvor han/hun måtte være, og hjælpe dem med at finde deres egne styrker og kompetencer, så de finder mening og glæde i tilværelsen.

Gittes udgangspunkt er individuelt, men hendes tilgang til recoveryprocesser eksisterer i krydsfeltet mellem den personlige fordybelse og dét at være en del af et fællesskab. Det er essentielt at borgeren understøttes i at få større indsigt i dét vi allesammen har tilfælles.
Vi er alle én - men én i blandt”, og fællesskaber kan være med til at opløse følelsen af ensomhed og adskillelse. I mødet med andre mennesker kan skabes et udvidet rum, hvor individuelle udfordringer får mere "luft" og mindre betydning.