Jasper Neves

Jasper Neves er fastansat medarbejder hos PsykoVision, hvor han arbejder som konsulent, oplægsholder og hjælper borgere med individuelle udviklingsprocesser.

Jasper er ansat hos PsykoVision fordi han har unikke kompetencer i forhold til at bruge motion og idræt som understøttende for menneskers recovery-proces. Jasper har i sin indsats altid fokus på at skabe mental sundhed ved at gøre det der skaber mening, glæde og værdi for borgeren. Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. Når vi er aktive, så bliver vi gladere, vi får lettere ved at klare hverdagens udfordringer og det mere aktive liv skaber bedre mulighed for den vigtige følelse af samhørighed. 

Jasper har før sin ansættelse hos PsykoVision arbejdet seks år som BKS-koordinator (bevægelse, krop og sind) i Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse, hvor de bl.a. fik Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings pris “Den Flyvende Gris” i 2019 for deres recovery-orienterede tilgang.

Jasper er også ansat som Tutor på Recovery højskolen i Region Sjælland.

Jasper har selv en fortid hvor han har kæmpet med psykiske problemer og psykiatriske diagnoser. For Jasper blev bevægelse en vigtig del at hans recovery-proces.
Jasper har således bygget sine faglige kompetencer ovenpå hans erfaringer som bruger i behandlings- og socialpsykiatrien, hvilket betyder, at han har en unik forståelse for mennesker med psykiske problemer, og hvilke kompetencer medarbejdere og organisationer har behov for at udvikle, hvis de skal understøtte recovery-processer.

Jasper er uddannet bevægelses ambassadør, idrætsinstruktør, ABC ambassadør (mental sundhed) og certificeret NADA behandler.

Her kan du se en kort video hvor Jasper fortæller om, hvordan han har brugt motion som en vigtig del af sin recovery-proces:

Jasper Den flyvende gris

Jasper Neves med præmien "Den Flyvende Gris", sammen med centerleder Eddie Göttsch.