Tirsdag, 23 April 2019

Jørn Ditlev Eriksen

Jørn Eriksen

Jeg er medejer af Psykovision, og arbejder på fuld tid i PsykoVision med individuelle skræddersyede recovery-forløb, som konsulent , som kursusarrangør og som foredragsholder. 

Hele min erhvervsaktive karriere har jeg arbejdet med psykiatri indenfor områder som socialpsykiatri, distriktspsykiatri, psykoterapi, alkoholmisbrug og ungdomspsykiatri.

Oprindeligt er jeg uddannet sygeplejerske. Efterfølgende har jeg taget en diplomuddannelse i ledelse og en erhvervs-diplomuddannelse i Human Resource Development.

Efter at have arbejdet mange år i behandlingspsykiatrien, blev jeg omkring år 2000 opmærksom på, at meget af det jeg havde lært om psykiatri var forkert, da undersøgelser viste, at de fleste mennesker kommer sig fra svære sindslidelser som skizofreni.
Siden denne erkendelse har jeg arbejdet på at sprede denne viden om recovery ud i Danmark , arbejdet på at få udviklet arbejdsmetoder der kan understøtte menneskelig opblomstring, og udviklet nye ideer til hvordan man kan organisere psykiatriske tilbud, så de understøtter mennesker recovery-processer.
Da der var meget mangelfuld viden og erfaring med recovery-orienteret arbejde i Danmark i år 2000, så har jeg igennem årene opbygget et stort internationalt netværk, som jeg har lært og er blevet inspireret af. Jeg er derfor i dag i besiddelse af en stor faglig værktøjskasse med gode og effektive redskaber i forhold til hvordan man kan understøtte individuelle recovery-processer, og hvordan man kan udvikle recovery-orienterede organisationer.

Mange af de faglige redskaber har jeg lært af andre, men jeg har også i mit arbejde som forstander på de socialpsykiatriske tilbud under Slotsvænget, bygget videre på andres viden, og udviklet nye faglige og organisatoriske tilgange og metoder. Hvilket har betydet, at Slotsvængets for mange har været et referencepunkt i forhold til en recovery-orienteret praksis.
På Slotsvænget har vi f.eks. været pionerer i forhold til at udvikle fælles læringsprocesser for medarbejdere og brugere, og i forhold til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund som en integreret del af personalegruppen (Jeg har skrevet et afsnit om dette i bogen "Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse"). Samt i forhold til at organisere arbejdspladsen ud fra borgernes perspektiv, således at borgerne via en netværksorganisering bl.a. kan samarbejde med de medarbejdere de ønsker, hvor der blev arbejdet med reflekterende processer i beboernes relationscirkler, hvor og medarbejderne blev frigjort fra bureaukratiske strukturer.

Dette har betydet, at der har været stor politisk opmærksomhed på Slotsvængets arbejde, og at Slotsvænget har haft besøg af folketingspolitkere fra mange politiske partier, af socialministeren og af paragraf 71-udvalget. Denne politiske opmærksomhed har også betydet, at jeg har lavet oplæg på politiske høringer på Christiansborg, jeg har vejledt folketingspolitikere, og f.eks. hjulpet socialministeren og paragraf 71-udvalget med studieture til mine samarbejdpartnere i Trieste i Italien.

Øzlem cekic


Det var i perioden fra 2003 - 2015 at jeg var forstander for de socialpsykiatriske tilbud der hørte til under Slotsvænget. På Slotsvænget bor der 32 sindslidende. Slotsvænget støtter derudover sindslidende i egen bolig, der er et kommunalt akuttilbud og et beskæftigelsestilbud. På Slotsvænget er det lykkedes at udvikle et traditionelt botilbud til en specialiseret enhed, hvor der arbejdes med recoveryprocesser, stemmehøring m.m. Vi udviklede planlægningsværktøjet Styr Livet, som tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og drømme. (www.slotsvaenget-ltk.dk).

Jeg har været formand og næstformand for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker igennem 8 år.

Jeg er som den første dansker blevet inviteret med i det internationale netværk International Mental Health Collaborating Network (Whole Life - Whole System). Jeg sidder nu i den internationale bestyrelse, og arbejder for som specialkonsulent for netværket i forhold til udvikling af recovery-orienterede tilbud der er organiseret ud fra et brugerperspektiv. Dette netværk består af mennesker og organisationer der har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med recovery-orienterede tilbud.

Jeg var initiativtager til oprettelsen af Det Danske Stemmehørernetværk, og har siddet i bestyrelsen siden stiftelsen og indtil 2015.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Det internationale stemmehørernetværk Intervoice .

Jeg var også i initiativgruppen der stiftede Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

Jeg har igennem 6 år været fast klummeskribent i fagbladet Sygeplejersken, og har løbende skrevet artikler til fagblade og aviser. Læs klummerne

Jeg har igennem mange år været foredragsholder og debattør i ind- og udland. Jeg underviser bl.a. indenfor emnerne:

Organisationsudvikling i et recoveryperspektiv
Organisering og strukturering af et recoveryorienteret tilbud med brugeren i centrum
Recovery i praksis
Stemmehøring
Den nye professionelle rolle - et opgør med ekspertperspektivet
Brugerinddragelse i praksis
 

Derudover arbejder jeg som konsulent for institutioner der ønsker at arbejde målrettet med recoveryprocesser.

 Jørn Eriksen recoveryJørn Eriksen TV avisen

Længsel efter nærhed.  En video af Socialstyrelsen hvor jeg fortæller om recovery-arbejdet på botilbuddet slotsvænget. Videoen tager 9 min.

Andres beskrivelse af mig:

♦ Bodil Øster som nu er forstander på Slotsvænget, har været min tætteste samarbejdspartner i min tid på Slotsvænget. Hun har lavet denne beskrivelse af mig:

"Jørn Eriksen er nok den jeg kender der er skarpest på recoveryperspektivet, og på hvad det indebærer af grundlæggende forståelser, viden, teori og konkret praksis. Jørn kan sætte sin viden i spil, uanset om man taler om hvordan man kan hjælpe en konkret person i en helt fastlåst situation; om man taler om hvad næste udviklingsskridt for en konkret praksis kan være; eller om man taler om nationale strategier eller besøger en frontlinjepraksis i England eller Trieste. Jeg er taknemmelig for alt det Jørn har lært mig om recovery og for at han til stadighed er blevet ved med at lære mig nye ting. Jørn vokser aldig fast på en enkelt ide, men bliver ved med at udvikle, nytænke og skubbe til hvad der er muligt."

♦ Johanna Soini som tidligere var beboer på Slotsvænget:

"Jørn har en fantastisk evne til at se mennesket fremfor diagnosen og ressourcerne fremfor begrænsningerne.
Det har betydet, at jeg ikke længere er skizofren men mig selv - et menneske på godt og ondt. Jeg bor ikke længere på et socialpsykiatrisk døgntilbud, men i min egen lejlighed for første gang nogensinde."

Allette Kaaber som er medarbejder på Slotsvænget:

"For mig er du et guldæg, et guldæg, som åbnede et håb for at komme sig, værdighed i samarbejdet, mulighed for normalisering, inklusion og selvstændighed. Et guldæg som du ejer, fordi du altid er fuldstændig entydig i dine udmeldinger, ligegyldig hvor meget vi fordyber os eller, hvor vanskelig den faglige udfordring synes at være. Jeg er mange gange kommet til dig, når jeg ikke kunne finde det næste skridt, og jeg synes det var umuligt at finde en vej. Du kom med enkle, næsten selvindlysende svar, som var til at handle direkte på. "Hvad siger borgeren?". Jeg er dig dybt taknemmelig. Du indsamler viden og du øser generøst ud af din viden til alle; til personale og borgere på Slotsvænget, til kolleger i Danmark og udlandet. Du stoler på mennesker og vi vokser, kommer os eller bliver mere selvstændige, frie og indsigtsfulde. Og takken for det kan ikke overdrives fra min side."

Marian Goldstein som er medarbejder på Slotsvænget:

"Som jeg ser det, og jeg har jo holdt lidt godt øje med, hvad der sådan er foregået på området rundtomkring i landet igennem de sidste mange år, er det jo i allerstørste grad din fortjeneste, at begreber som Recovery og Empowerment er blevet en fast del af sprogbruget, i hvert fald i "socialpsykiatrien", og at det er blevet mere "stuerent", at lytte til og respektere kriseramte menneskers egne ord. Det var dig, der har hentet internationale kapaciteter som Ron Coleman, Jacqui Dillon, Mike Smith og Rufus May, og mange, mange flere, til Danmark, og det var også dig, der, sammen med nogle andre, det ved jeg godt, men alligevel, har taget initiativ til Stemmehørernetværket i Danmark. Og så har du aldrig været bange for, at sige din mening og skabe debat i det offentlige rum. Uden alt det, du har gjort, er jeg sikker på, var vi stadigt i det mørke middelalder. Så,tak skal du have, stort, stort tak, for dit mod og din indsats i al almindelighed, og for at have været en leder, der har gjort mig kæmpestolt af at arbejde på Slotsvænget."

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761