Anne Klinte

Anne Klinte

Jeg er medstifter af Psykovision. Siden 1988 har jeg arbejdet med psykiatriske problemstillinger som psykiatrisk sygeplejerske, leder og sociolog.

Mine arbejdssteder har været åbne og lukkede psykiatriske afdelinger, børnepsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien. Siden 2007 har jeg arbejdet som selvstændig i PsykoVision.

Gennem mit sociologiske uddannelsesforløb har recovery og psykiatriens udvikling været omdrejningspunktet for mine undersøgelser og rapporter/speciale.

 

Mine aktuelle aktiviteter

Jeg udvikler og organiserer PsykoVisions individuelt skræddersyede recovery-forløb for mennesker med psykiske problemer. Mennesker der ønsker hjælp til at overvinde deres psykiske problemer, og hjælp til at skabe et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Jeg har individuelle samtaleforløb med mennesker med problematiske stemmer, selvskade, spiseforstyrrelser, generende paranoia og andre psykiske problemstillinger.

Jeg underviser og superviserer pårørende i forståelsen af mennesker med psykiske problemer og giver sparring til, hvordan de bedst kan agere, så de støtter op om deres pårørendes recovery-proces. Derudover har jeg lang erfaring med det psykatriske system og kan rådgive om, hvordan man som pårørende bliver inddraget og taget alvorligt.

Jeg underviser på de mellemlange uddannelser og i de psykiatriske institutioner primært indenfor områderne recovery og stemmehøring.

Jeg arrangerer konferencer indenfor recoveryperspektivet.

Jeg superviserer personalegrupper. 

 Arbejdet med stemmehøring 
Mit arbejde med stemmehørere bygger på den hollandske psykiatri-professor Marius Romme og Doktor Sandra Eschers forskning og praksis om stemmehøring. Mere uddybende beskrivelse under vores syn på stemmehøring.

Mulighed for at arbejde med sine stemmer
Jeg har individuelle udviklings- og mestringssamtaler med stemmehørere. Denne samtaleform tager udgangspunkt i personens oplevelse af egne problemer. Processen er centreret omkring samarbejdet med at skabe en forståelse, så stemmehøreren får en bedre indsigt i sine psykiske problemer og samtidig får nye handlemåder. Derved vil stemmernes indhold og udtryk kunne ændres, så stemmehøreren bliver i stand til at generobre pladsen i sit eget liv.

Læs mere om mine samtaleforløb.
Anne har også været meget nødvendig i akutte situationer, for både jeg og min kæreste. Mange folk mener, at når du er langt nede så er en indlæggelse det bedste, men Anne var hos mig, og jeg sidder her stadig.”