tirsdag, 24 april 2018

Vejen til en recovery-orienteret praksis III

ny viden og metoder

Er undervisning den bedste medicin?

Konference d. 22. Maj 2018 i København

Når forskning, teori og praksis går hånd i hånd

Der har i en årrække internationalt i psykiatrien været en stigende interesse for at etablere tilbud ud fra et læringsperspektiv, hvor sindslidende tilbydes undervisning på recovery-skoler m.m.
Grundtanken er, at de sindslidende kan bruge denne viden og inspiration til at starte deres egen recovery-proces.
Den norske psykolog Arnhild Lauveng har netop afsluttet sin ph.d. som viser, at vi i fremtiden bør etablere flere tilbud ud fra et læringsperspektiv, da sindslidende, der tilbydes “behandling” via undervisningstilbud, klarer sig betydelig bedre, end hvis de behandles via det almindelige psykiatriske behandlingssystem.
Arnhild Lauveng vil på denne konference præsentere sine forskningsresultater. Efterfølgende vil der bliver præsenteret konkrete eksempler på, hvordan vi kan etablere tilbud i regionerne, kommunerne og lokalsamfundet, som understøtter Lauvengs forskningsresultater.
Vi er stolte af at kunne præsentere en perlerække af kompetente oplægsholdere bestående af forskere, praktikere og mennesker med brugererfaring. De vil, med hver deres udgangspunkt give konkrete eksempler på, hvordan vi kan hjælpe mennesker med sindslidelser med deres recovery-proces.

 

PRÆSENTATION AF DE FEM FAGLIGE OPLÆG

Arnhild Lauveng

Er undervisning den bedste medicin? v. Arnhild Lauveng

Arnhild har netop afsluttet sin ph.d. “At vokse som menneske - mulighed for personlig udvikling hos voksne i uddannelse og behandling”, hvor hun har sammenlignet effekten for sindslidende, som blev behandlet i distriktspsykiatrien med sindslidende, der blev tilbudt undervisning på recovery-højskoler.
Resultaterne er opsigtsvækkende, da de sindslidende, der blev tilbudt undervisning, klarede sig betydeligt bedre.
De sindslidende, der blev “behandlet” via recovery-højskolerne, oplevede, at de fik bedre relationer, var mindre ensomme, mere aktive og generelt havde det bedre.
Til gengæld oplevede de sindslidende der blev behandlet i distriktspsykiatrien kun en lille udvikling, stor ensomhed, dårlig livskvalitet, lille symptomforbedring og håbløshed.
Også medarbejderne oplevede bedre arbejdsvilkår på recovery-højskolerne. De oplevede en organisering, der tog udgangspunkt i de sindslidendes behov, stor fleksibilitet og god tid til kontakten med de sindslidende.
Medarbejderne i distriktspsykiatrien oplevede dårlig tid til samarbejdet med patienterne, lille mulighed for at tilpasse sig individuelle behov, mange retningslinier og topstyring.
Så måske vil det være en god ide at erstatte dele af vores behandlingstilbud med undervisningstilbud?

Når undervisning bliver behandling v. Anne Thøgersen & Jens Lundgaard Thomsen

På Recovery-skolen i Århus tilbyder de gratis kurser til alle, der interesserer sig for recovery. Det betyder f.eks., at den sindslidende kan tage sin kæreste, ven, kollega, bostøtte, sagsbehandler, lærer m.v. under armen og gå til undervisning, så de bagefter kan diskutere og arbejde med det, de har lært.
Undervisningen fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, velbefindende, forandring og nye handlemuligheder. Kort sagt at blive klogere på sig selv og livets processer.
Recovery-skolen er inspireret af Recovery-colleges i England og Recovery Learnings Centres i USA, hvor man har dokumenteret deres positive effekt.

Recovery i et fællesskab v. Louise Friis Kusk & Mikkel Aas Schultz

Louise og Mikkel vil fortælle om, hvordan et højskoleophold kan gøre en markant forskel for mennesker med svære sindslidelser.
På Recovery Højskolen i Region Sjælland tilbydes de sindslidende fem dages højskoleophold med undervisning, værksteder, fysisk aktivitet og opbygning af stærke fællesskaber.
Formålet med højskoleopholdet er at understøtte kursisternes mulighed for at komme sig ovenpå deres svære sindslidelse og skabe veje til en meningsfuld hverdag.
Recovery Højskolen er organiseret ud fra peer-tankegangen, hvilket betyder, at alle lærere og oplægsholdere har egne erfaringer med svære sindslidelser, som de bruger til at give indsigt og skabe håb hos kursisterne.

 

Organisationsudvikling via fælles læring v. Jørn Ditlev Eriksen

Arnhild Lauvengs forskningsresultater udfordrer på mange måder psykiatriens traditionelle kerneydelser og organisering. Med udgangspunkt i sine mange års erfaringer som forstander for botilbuddet Slotsvænget, vil Jørn komme med forslag til, hvordan vi i vores nuværende institutionelle rammer i social- og behandlingspsykiatrien kan justere vores praksis og organisering, således at den tager udgangspunkt i et læringsperspektiv, der understøtter de sindslidendes recovery-processer.

 

Er lokalt fællesskab og forbundethed den bedste medicin? v. Silla Mørch Sievers

Silla vil med udgangspunkt i erfaringerne fra INSP i Roskilde fortælle om, hvordan man kan understøtte recovery-processer i lokalsamfundet.
Specialiseringen inden for psykiatrien har betydet, at vi er gode til at skabe veje ind i specialtilbud, væresteder m.m., men vi har forsømt at skabe veje ud i de almene fællesskaber. Meget tyder på, at det at føle sig diagnostiseret anderledes og uden for lokalsamfundets normale fællesskab modvirker recovery-processer. Så måske kan vi skabe nogle bedre løsninger, hvis vi tænker socialområdets faglighed ind i fællesskabet som en naturlig og integreret del, hvor vi tænker fællesskabet som metode? Således at vi forebygger noget af udenforskabet ved at aktivere indenforskabet.

 

   Anne Thøgersen     Jens Thomsen     Silla Mørch Sievers     Louise Friis Kusk     Jørn Ditlev Eriksen     Mikkel Aas Schultz

PRÆSENTATION AF DE SYV OPLÆGSHOLDERE

Arnhild Lauveng

er specialist i klinisk samfundspsykologi og har netop afsluttet sin ph.d. Hun er ansat som forsker/seniorrådgiver ved Nationalt center for erfaringskompetence i Norge. Arnhild har tidligere været diagnostiseret som skizofren og er verdenskendt for sine to selvbiografier I morgen var jeg altid en løve og Unyttig som en rose., hvor hun beskriver sin vej ind og ud af sin sindslidelse. Bøgerne er en personlig beretning, men de indeholder også faglige betragtninger om, hvad der fastholder sindslidende i sygdomsrollen, og hvad der understøtter deres recovery-proces.
Arnhild har igennem mange år været en aktiv foredragsholder og forfatter, og hun har internationalt været en nøgleperson i forhold til udviklingen af recovery-perspektivet, da hun har formået, med udgangspunkt i sin egne erfaringer, at udvikle faglige tilgange og forskning, der kan understøtte sindslidendes recovery-processer.
Arnhild modtog i 2008 Fritt Ords ærespris.
Hun er også forfatter til bøgerne: Egentlig altid mest levende og Arbeidsmaur med gipset hjerte.

 

Silla Mørch Sievers

er uddannet psykolog og har skrevet en ph.d. om social innovation i civilsamfundet.
Silla arbejder som vidensmedarbejder i civilsamfundsorganisationen INSP i Roskilde, som er et lokalt, socialt mødested, der tiltrækker alt fra unge iværksættere, LEGO-entusiaster, kaffedrikkere, musikere og kunstnere, gymnasieelever, pensionister og alle dem midt imellem. Her er Silla bl.a. involveret i et partnerskabsprojekt mellem INSP og kommunens socialpsykiatriske ungevejledere, som forsøger at skabe nye veje ind i brede, almene fællesskaber for de unge – et tilbud, der fungerer som et supplement til mere specialiserede indsatser, og som har haft mere end 300 unge igennem de seneste 5 år.

 

Louise Friis Kusk

Recovery Højskolen er Louises “hjertebarn”. Hun har med egne øjne set og oplevet, hvilken betydning et ophold gør for kursisterne, der deltager. Hun ønsker, at flere skal få denne mulighed.
Louise er udviklingskonsulent i PsykInfo i Region Sjælland og projektleder på Recovery Højskolen. Hun har været med til at udvikle Recovery Højskolen, helt fra idéen opstod i 2014. Louise er optaget af, hvordan tilbud som Recovery Højskolen kan blive et recovery-understøttende tilbud, der anses som et ligeværdigt og nødvendigt supplement til behandlingen i den etablerede psykiatri.

 

Mikkel Aas Schultz

er uddannet cand.scient.soc fra Roskilde Universitet. Mikkel har tidligere udarbejdet analyser for ministerier, kommuner m.fl. I Mikkels studie og arbejdsliv har sundhedsvæsen og psykiatri altid været de tematiske omdrejningspunkter. Mikkel har bred erfaring med kvalitative metoder, som sikrer, at slutbrugerens stemme bliver hørt.
I PsykInfo Region Sjælland arbejder Mikkel som projektleder på Recovery Højskolen, ligesom han arbejder med strategiske analyser, fundraising og afholdelse af workshops – altid med fokus på at inddrage psykiatribrugerne i udvikling og implementering af nye tiltag.

 

Anne Thøgersen

arbejder som faglig koordinator og underviser på Recovery-skolen i Aarhus. Hun har tidligere arbejdet i 1½ år som konsulent i psykiatribruger-organisationen M-POWER i Boston, Massachusetts. Anne har i 13 år arbejdet med recovery-orienteret undervisning af voksne med psykisk sårbarhed og har specialiseret sig i uddannelse af peers på CSV-Aarhus. Siden 2014 har hun været tovholder i Projekt Ligestillet Støtte, som introducerer peer-roller i både regional og kommunal psykiatri.
Anne har udviklet peer-uddannelsen i samarbejde med Jens Thomsen og har bidraget til bogen ”Roots of Power” af Lee Staples, 3d edition.

 

Jens Lundgaard Thomsen

arbejder som fagprofessionel og peerunderviser på Recovery-skolen i Aarhus.
Jens er tovholder for Projekt Ligestillet Støtte og har sammen med Anne Thøgersen udviklede peer-uddannelsen. Jens har i flere år også arbejdet for SINDs Pårørenderådgivning. Jens er uddannet i Filosofi, Litteratur og Medier fra Aarhus Universitet.

 

Jørn Ditlev Eriksen

er medejer af PsykoVision, hvor han bl.a. arbejder med individuelle, skræddersyede recovery-forløb og er konsulent for organisationer, der ønsker at udvikle en recovery-orienteret tilgang og organisering.
Jørn har i mange år været en pioner inden for recovery-orienteret arbejde og har været med til at udvikle arbejdsmetoder og organisationsformer, der understøtter menneskelig opblomstring.

Jørn var blandt andet initiativtager til at etablere Stemmehørernetværket i Danmark og er i dag aktiv i flere internationale bestyrelser, hvor han arbejder for at forbedre forholdene for sindslidende i hele verden.

Download programmet som pdf.-dokument her.

 PRAKTISKE INFORMATIONER:

Hvornår: D. 22. maj 2018 kl. 9 - 16

Hvor: Bethesta - Rømersgade 17 - 1362 København K

Pris: Organisationer: Kr. 995,- ex. moms. Private: Kr. 995,- inkl. moms. Prisen inkluderer frokost, frugt, kage, kaffe og te.

Rabat: Ved tilmelding af 5 pers.: Kr. 4.495,-. 10 pers.: Kr. 8.495,-. 15 pers. Kr. 11.995,-. 20 pers. Kr. 14.995,- ex. moms.

Tilmelding her

Afbuds- og ændringsbetingelser:
Ved afmelding senest d. 22/3 2018 får man pengene tilbage dog fratrukket et administrationsgebyr på Kr. 300,-.
Ved afmelding efter denne dato er der ingen tilbagebetaling.
Der kan til enhver tid udskiftes navn på deltagere. Dette sker på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 41 57 87 65 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761