Tirsdag, 23 April 2019

Links

International Mental Health Collaborating Network - IMHCN 

(Det internationale netværk hvor Jørn Eriksen sidder i bestyrelsen)

De socialpsykiatriske tilbud under Slotsvænget

(Jørn Eriksen var forstander her fra 2003 - 2015)

Styr Livet - Et planlægningsværktøj udviklet på Slotsvænget

 

Link om psykofarmaka

Robert Whitakers hjemmeside Made in America

(Forfatteren til bogen "Den psykiatriske epidemi")

Peter Gøtzsches hjemmeside

En sikker vej ud af psykofarmaka (En dansk vejledning)

Coming Off Psychiatric Medication

Making Sense of Coming off psychiatric drugs (En vejledning)

David Healys hjemmeside

Peter Breggins hjemmeside - Psychitric drug Facts

The Council for evidence-based psychiatry

Will Hall fortæller om hvordan man kan trappe ud af psykofarmaka (Videoen varer 40 min.):

 

Link om stemmehøring

Stemmehørernetværket i Danmark

Intervoice - Det internationale stemmehørernetværk

The Hearing Voices Network i England

The Hearing Voices Network i Skotland

The Hearing Voices Network Toronto Canada

The Hearing Voices Network USA

The Hearing Voices Network Portland

 Eleanor Longdens TED Talk om stemmehøring (Videoen varer 15 min.):

 

Et uddrag fra filmen Mettes stemme, hvor man følger hvordan Mette arbejder med at få kontrol over sine stemmer (Videoen varer 6 min):

 

Link om paranoia

National Paranoia Network i England

 

Link om selvskade

The National Self Harm Network i England

"Glaspigen" Karin Dyhrs hjemmeside

 

Recovery-orienterede tilbud

Soteria Houses

 

Samarbejdspartneres hjemmesider

Ron Colemans hjemmeside

Jacqui Dillons hjemmeside

Olga Runcimans hjemmeside

Rachel Waddinghams hjemmeside

Will Halls hjemmeside

 

Foreninger o.lign.

Brugerforeningen LAP

Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri

Det Sociale Netværk

Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering


Samarbejdspartnere

Albertslund kommune

Gladsaxe kommune

Herlev kommune

Psykinfo ÅrhusLitteraturliste

Bagh, Jette. (Sygeplejersken 2004, nr.29): Luna-Louises historie.
Becker, Howard S. (1963): Outsiders, The Free Press of Glencoe.
Coleman, Ron (2006): Recovery - et nyt perspektiv. København: PsykoVisions Forlag 
Coleman, Ron & Smith, Mike (2006): Stemmehøring København: PsykoVisions Forlag 
Cullberg Johan (2001): Psykoser – et humanistisk og biologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.
Dyhr, Karin (2004): Glaspigen. København: Pamperin Grafisk.
Escher Sandra & Marius Romme (2003): Giv stemmerne mening: Århus: Systime A/S.
Goffman, Erving. (1967) [1961]: Anstalt og menneske. Viborg: Jørgen Paludans Forlag.
Goffman, Erving. (1975) [1963]: Stigma. København: Nordisk Forlag A.S
Haram, Annbjørg (2004): Dialogens kraft, Oslo: Universitetsforlaget.
Honneth, Axel (2003): Behovet for anerkendelse, København: Hans Reitzels Forlag.
Høilund, Peter og Søren Juul (2005): Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.
Hutchinson, G. S. & Oltedal, S. (2002): Modeller i socialt arbejde. København: Nordisk Forlag.
Jakobsen, M. H. & S. Kristiansen (2002): Erving Goffman, København: Hans Reitzels Forlag.
Jarvinen, Magaretha, Nana Mik-Meyer (2003): At skabe en klient. København: Hans Reitzels Forlag.

Jensen, Pernille & K. B. Jensen & E. Olsen & D. Sørensen (2004): Recovery på dansk. København: Systime Academic.

Lauveng, Arnhild (2008): Imorgen var jeg en løve. København Akademisk Forlag. Kan købes på PsykoVisions hjemmeside.

Lauveng, Arnhild (2008): Unyttig som en rose. København Akademisk Forlag. Kan købes på PsykoVisions Hjemmeside.

Romme, Marius (2003): Giv stemmerne mening. København: Systime.

Seikkula, Jaakko (2000): Åpne samtaler. Helsingfors: Tano Aschehoug.

Skau, G.M. (2001): Mellem magt og hjælp. København: Nordisk Forlag A/S.
Smith, Mike (2005. 2. udgave): Førstehjælp ved psykoser. København: PsykoVisions Forlag 

Smith, Mike (2005): Selvskadende adfærd. København: PsykoVisions Forlag 

Smith Mike & Marion Aslan (2008) Menneskelig opblomstring. København: PsykoVisions Forlag 

Topor, Alain (2002): Vendepunkter. København: Videnscenter for Socialpsykiatri.
Topor, Alain (2002): At komme sig. København: Videnscenter for Socialpsykiatri.
Topor, A. (2003): Recovery. København: Hans Reitzels Forlag.
Topor, A. (2005): Fra patient til person. København. Akademisk Forlag.
Vainø, Bo. (2002): Den usynlige mur. I Socialpsykiatri nr. 4

 

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761