Recovery-processer

PsykoVision understøtter - med sin terapeutiske og praktiske tilgang - individuelle udviklingsprocesser hos mennesker med psykiske problemer vha. samtaler, undervisning, aktivering og relationsarbejde.

Vi arbejder ud fra et holistisk perspektiv, hvorfor alle de områder, der er vigtige for personens recovery-proces inddrages.

Dette er vores udgangspunkt uanset om vi arbejder med terapeutiske processer, uddannelsesforløb eller organisationsudvikling.

Læs mere om mulighederne for skræddersyede recovery-forløb, samtaleforløb, undervisning, organisationsudvikling, supervision og personcentreret planlægning under de enkelte menupunkter.