Supervision

PsykoVision tilbyder recovery-orienteret supervision til medarbejdere, således at de kan udvikle en faglig identitet og praksis som de er stolte af, og som understøtter borgernes recovery-processer.

Når mennesker arbejder med mennesker, har de personlige reaktioner stor betydning for kvaliteten i fagligheden. Supervision er et redskab, som øger opmærksomheden på hvordan den enkeltes følelser, forestillinger og vaner påvirker det faglige arbejde. Supervision kan også bruges til, at løse specifikke faglige problemer og forebygge problemstillinger som udbrændthed.

Supervision er for os et udviklingsværktøj som kan anvendes til alle grupper, der har samarbejdsrelationer.

Recovery-perspektivet stiller store krav til medarbejderne, da det omdefinerer den professionelle rolle fra ekspert til samarbejdspartner. Dette er et rolleskift som kan være svært for den enkelte medarbejder, men det udfordrer også det kollegiale samarbejde, da ændringen af den professionelle rolle også stiller nye krav til det interne og eksterne samarbejde.

Forskning viser, at det fremmer borgernes recovery-processer, hvis medarbejderne spiller deres egne livserfaringer på banen. De fleste medarbejdere har lært, at de må være personlige, men ikke private, og de har derfor behov for at få udviklet en ny professionel rolle, som de føler sig godt tilpas i og som hjælper borgerne optimalt.
Tilpasningen af den professionelle rolle har i nogle organisationer fået yderligere aktualitet, da flere organisationer er begyndt at ansætte medarbejdere med brugererfaringer, med forventning om, at disse medarbejdere skal bruge deres personlige erfaringer til at skabe håb og inspiration for borgerne.
Organisationen er derfor nødt til at forholde sig til om medarbejderne med brugerbaggrund har andre faglige grænser end resten af medarbejderne.

Mange organisationer oplever, at processen med at udvikle en ny professionel rolle kan medfører interne konflikter, hvis medarbejdergruppen ikke har en åben dialog og proces. Medarbejderne skal have rum og tid til at udvikle deres nye faglige rolle, og acceptere og give plads til, at de har forskellige grænser og kompetencer.

Den recovery-orienterede tilgang betyder også, at medarbejderne skal have langt flere redskaber i deres faglige værktøjskasse, og at de hele tiden skal være i stand til at justere den faglige indsats ud fra borgernes behov og ønsker.
Supervisionen vil derfor også have fokus på at deling, udvikling og justering af faglige redskaber, således at medarbejderne vil blive i stand til at producere faglige hypoteser som de kan afprøve og justere i praksis.
Supervisionen vil således understøtte en faglig udvikling hos medarbejderne, hvor de bliver i stand til at reflektere over egen praksis, og i fællesskab udvikler en recovery-orienteret praksis.

Læs eksempler på andres vurdering af Jørn Eriksen som konsulent og leder.