Tirsdag, 23 April 2019

Undervisning

PsykoVision tilbyder undervisning, uddannelsesforløb og konferenceoplæg inden for recovery-perspektivet.

Udover vores egne kompetencer, så har vi også et stort netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere, så vi kan sammensætte individuelle tilbud efter behov.

Til inspiration så har vi beskrevet nogle af de områder vi underviser om.

 Jørn Eriksen underviser recoveryJørn Eriksen underviser

Recovery  
 

Temaer der berøres i undervisningen:

Hvad betyder recovery? Hvornår er man kommet sig? Forskningen.

De fire hjørnesten i recovery.

Hvorledes adskiller det medicinske perspektiv sig fra recoveryperspektivet? Fordele og ulemper ved diagnoser. 

Relationen og samarbejdet mellem psykiatribrugeren og den professionelle. Det gode professionelle møde.

Betydning af fælles læring - psykiatribruger/professionel.

Betydningen af drømme og håb.

Hvorledes styrkes vi mennesker?

Motivation til forandring - hvordan motiveres vi?

Hvad betyder det, at man erfarer, at forandring er mulig?

Betydningen af positive historier. Narrativer.

Valg, viden & empowerment.

At skabe mening med "galskab".

Normalisering - afstigmatisering.

At mestre livet - betydningen og udviklingen af personlige mestringsstrategier. 

Recovery-faserne.

Medicin og mestring.

 

Stemmehøring:

Temaer der berøres i undervisningen:

Stemmehøring historisk set. Forskellige syn på det at høre stemmer.

Hvordan opstod tanken om, at man kunne arbejde med stemmer?

Forskning om stemmehøring. 

Hvordan er det at høre stemmer?

Hvem har problemer med stemmer, og hvem har ikke?

Hvorfor hører nogle mennesker stemmer? 

Stemmer og livshistorie.

Hvornår er medicin anvendelig i forhold til stemmer?

Samarbejdet omkring arbejdet med stemmerne. Hvordan gør man?

Kortsigtede og langsigtede mestringsstrategier i forhold til stemmer. 

De forskellige "stemme-faser". 

Historier (narrativer) fra stemmehørere, der er kommet sig.

Stemmetrialog. Stemmeprofil.

Selvhjælpsgrupper.

 

Organisering ud fra et brugerperspektiv

Hvordan man:

  • via fælles læring (brugere og medarbejdere) kan udvikle en recovery-orienteret praksis.
  • kan indrette sig så brugerne selv vælger hvilke medarbejdere de vil samarbejde med.
  • kan afskaffe overlap o.lign. ved ikke at organisere sig ud fra et 24 timers perspektiv.
  • erstatte personalesupervision med fælles refleksion i brugerens relationscirkel.
  • kan indrette kontorer og fællesarealer så de understøtter et brugerperspektiv.

 

Medarbejdere med brugerbaggrund

Hvordan man kan ansætte medarbejdere med brugerbaggrund som en integreret del af medarbejdergruppen.

Nødvendigheden af at ændre den professionelle rolle for alle medarbejdere.

Brugererfaring som en ekstra kompetence.

Nødvendigheden af at have en moden organisation før man ansætter medarbejdere med brugerbaggrund.

 

Symptomerne er ikke problemet

I denne video, fra en høring på Christiansborg, beskriver Jørn Eriksen hvorfor symptomer ikke er det grundlæggende problem. Videoen varer 15 min.

Psykoseforståelse - at skabe mening med "galskab"
 
Her forklarer Jørn Eriksen hvordan man kan arbejde med at skabe mening. Videoen varer 3 min.
 
Et eksempel på en evaluering af Jørn Eriksen som personaletræner:
 

I forbindelse med etablering af et nyt §110 forsorgstilbud til unge 18 – 24 årige, havde jeg hyret Jørn Eriksen til at undervise os, så vi kunne blive klogere på, hvordan vi omsætter Recovery tanker til vores fremtidige praksis.

Med udgangspunkt i evidensbaseret viden, konkret forskning og egne erfaringer, formåede Jørn, med sikker pædagogisk tæft, at udfordre os på vore individuelle forforståelser af, hvor Recovery tankegangen har sine muligheder og begrænsninger. I løbet af dagen fik vi større og større kollektiv forståelse af, hvordan Recovery kan være grundtonen i vores arbejde med de unge.

Jeg vil varmt anbefale Jørn som underviser eller sparringspartner, hvis man har behov for undervisning, inspiration eller måske blot vil have efterprøvet sine tanker om Recoverys muligheder og begrænsninger.

Christen F. F. Bisgaard, Leder af Malmøgade

Kontakt os

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.

 


Psykovison - Tværmarksvej 44 - 2860 Søborg - Tlf. 42 73 06 69 - mail@psykovision.dk - Cvr.nr. 27796761